הזמנת ערכת קלפי מגע התכלת
ערכת קלפי מגע התכלת באה על מנת לסייע רגשית לאדם המתמודד עם מחלה ולקרובים לו, מרגע האבחנה דרך שלבי המחלה השונים, טיפולים, החלמה, הארכת חיים, או תהליכי פרידה. הערכה מסייעת לחולה, בני משפחתו וקרוביו, וכן יכולה להוות כלי עזר למלווה המגיע מכל תחום מקצועי.

למידע נוסף אודות הקלפים ותכולת הערכה.

שם
טלפון
כתובת
דוא"ל
הערות

Tivonet